Subscribe
Smart Positioning
Selecciona Idioma:   Language

Informació Legal

 1. TITULAR DEL WEB: DADES IDENTIFICATIVES

 

 

Aquestes Condicions Generals d’utilització de la pàgina web i, si escau les particulars, regulen la utilització de la Pàgina d’Internet www.atlantis-technology.com de la que és titularitat ATLANTIS IT, SLU.

 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’exposen als usuaris les dades identificatives de l’empresa propietària:

 

 • Denominació Social: ATLANTIS IT, SLU
 • Nom Comercial: ATLANTIS IT, SLU
 • I.F .: B66212630
 • Domicili Social: Passeig de Gràcia, NÚM. 35, 2a planta, C.P. 08007, Barcelona
 • Telèfon: +34 93 496 08 69
 • E-mail: info@atlantis-technology.com

 

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil:

ATLANTIS IT, SLU, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 44166 Llibre foli 0217 Secció General, Fulla / Dup. 448.523, Província B

 

ATLANTIS IT, SLU ofereix solucions integrals, ràpides i eficaces per a la gestió completa de la flota de vehicles, independentment de quina sigui l’activitat professional dels seus clients. Tot i això, a través del desenvolupament de la tecnologia per a la geolocalització de vehicles de motor, mitjançant GPS, per oferir als seus clients solucions per a la localització dels seus vehicles en cas de robatori, pèrdua o qualsevol altre sinistre que suposi la pèrdua dels mateixos.

 

 

 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

 

ATLANTIS IT, SLU, és el responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web, sobre els diversos productes i serveis i continguts oferts per ATLANTIS IT, SLU

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació:

 

 • L’usuari atorga la seva acceptació i queda obligat per les condicions que aquí s’exposen.
 • L’usuari en utilitzar la pàgina web accepta aquestes condicions generals i resta obligat a fer un ús correcte de la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes, amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.
 • L’usuari accepta que l’ús de la pàgina web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 • L’usuari respondrà davant d’ATLANTIS IT, SLU o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

 

 

 

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

 

ATLANTIS IT, SLU es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el present lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient, amb la publicació al lloc web ATLANTIS IT, SLU Per això, l’usuari s’obliga a revisar aquestes condicions cada vegada que accedeixi a la pàgina web.

 

La utilització de certs serveis oferts en la pàgina web poden estar sotmesos a condicions particulars, que poden completar i/o modificar les Condicions Generals que aquí s’exposen. Per això, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

 

 

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

 

 

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

 

ATLANTIS IT, SLU s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a ATLANTIS IT SLU.

 

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que, ATLANTIS IT, SLU no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en el seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, ATLANTIS IT, SLU manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

Així mateix, ATLANTIS IT, SLU no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

 

ATLANTIS IT, SLU no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web d’ATLANTIS IT, SLU.

 

ATLANTIS IT, SLU posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contradir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que, l’usuari consideri que existeix en el lloc web, algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

En el cas que es consideri oportú, o que un òrgan competent, declari la il·licitud de les dades ordenant la seva retirada, o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de lesió i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin seran immediatament retirats.

 

 

 1. TERMES I DEFINICIONS

 

Els següents termes seran referenciats en les condicions d’ús i de Contractació amb l’abast i significat que es detallen a continuació es poden utilitzar indistintament en singular o plural:

 

“Informació”: Es refereix a qualsevol tipus de dades ordenades, independentment del seu format, que es recullin en la present web.

 

“Usuaris”: Persones que visiten i / o utilitzen el Lloc Web.

 

“Usuari Registrat”: Usuari que completa satisfactòriament el procés de registre en el present lloc web.

 

“Servei”: Es refereix als diferents continguts, aplicacions, recursos i serveis als quals l’usuari accedeix a través del lloc web, i que tant poden ser gratuïts com de pagament.

 

“Cookie”: És una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que, el website pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

 

 

 1. GALETES UTILITZADES EN LA PRESENT WEB

 

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, de caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

Les cookies que utilitza ATLANTIS IT, SLU al seu lloc web són:

 

 • Galetes de sessió: Galetes dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web. S’emmagatzema aquesta informació únicament i es conserva per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una ocasió.
 • S’utilitzen galetes de tercers com són: Google Analytics, Gatgets-botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web com Youtube.

 

ATLANTIS IT, SLU es compromet a informar els usuaris sobre les galetes i obtenir el consentiment per al seu ús. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa.

 

ATLANTIS IT, SLU podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Com ja s’ha esmentat anteriorment, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa. Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ATLANTIS IT, SLU no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

 

El lloc web ATLANTIS IT, SLU pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina), per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

 

Les cookies que utilitza ATLANTIS IT, SLU. en el seu lloc web són:

 

Cookies de sessió: Les cookies de sessió són cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix al Lloc web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que solament interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

 

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs.

 

 

 

Les cookies analítiques que es troben en ús a la present pàgina web són les següents:

 • _gat
 • _ga
 • wfvt_2454304828
 • wordfence_verifiedHuman
 • Google Analytics
 • Wordfence,

 

 

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat d’ATLANTIS IT, SLU o, si escau, i disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part d’ATLANTIS IT, SLU. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’ATLANTIS IT, SLU serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a ATLANTIS IT, SLU i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, ATLANTIS IT, SLU compta amb l’autorització expressa prèvia per part dels mateixos.

 

 

 1. PROHIBICIÓ DE DIFUSIÓ DELS CONTINGUTS I INFORMACIÓ SUBMINISTRADA

 

Els Usuaris s’obliguen a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

 

 • Utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets d’ATLANTIS IT, SLU o dels seus titulars incorporats als continguts, així com, els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els Continguts;
 • Fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la Pàgina o dels Serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com, abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

ATLANTIS IT, SLU perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 

 1. INTRODUCCIÓ DE LINKS, ENLLAÇOS, HIPERENLLAÇOS O HIPERVINCLES

 

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllanç entre la seva pàgina web i la Pàgina (d’ara endavant, el “hiperenlace”), sense perjudici que ATLANTIS IT, SLU. des d’aquest mateix instant es reserva el dret a denegar-los, hauran de complir, com a mínim, les condicions següents:

 • ATLANTIS IT, S.L.U. no es fa responsable d’aquells llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links), disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars.
 • Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius, i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.
 • En el cas que s’estimi oportú, o que un òrgan competent declari la ilicitud de les dades ordenant la seva retirada, o que s’impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de lesió i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats
 • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Pàgina i els Serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ATLANTIS IT, S.L.U. ha autoritzat el hiperenlace o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix el hiperenlace.
 • A excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix hiperenlace, la pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenlace no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ATLANTIS IT, S.L.U
 • La pàgina web en la qual s’estableixi el hiperenlace no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i/o a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • L’establiment del hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre ATLANTIS IT, S.L.U. i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part ATLANTIS IT, S.L.U. dels seus continguts o serveis.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

ATLANTIS IT, SLU. no assumeix responsabilitat alguna sobre els Continguts inserits pels Usuaris. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa, que aquella pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús, o de la Llei en relació amb la Utilització del Lloc web.

 

ATLANTIS IT, SLU. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés, o ús dels Continguts, o del Lloc web.

 

ATLANTIS IT, SLU. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent el lucre cessant, que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del Lloc web, així com, als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: Pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc web.

 

ATLANTIS IT, SLU. no controla o examina els continguts generats pels usuaris per comprovar la seva veracitat. No realitza declaracions ni garanties expresses. En la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, aquella i els seus proveïdors renuncien a qualssevol i a totes les garanties explícites, incloses entre unes altres qualsevol garantia de comercialització, idoneïtat per a un ús especial, titularitat, exactitud de les dades i no infracció. Si l’Usuari no està satisfet o se sent perjudicat per ATLANTIS IT, SLU. o per qualsevol aspecte relacionat amb aquest, pot tancar el seu compte en el present website i rescindir les presents condicions generals com a única via.

 

 

 1. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ D’INFRACCIONS

 

En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets i/o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut, i/o de la realització de qualsevol activitat il·lícita a les pàgines web incloses, o accessibles a través del Lloc web, o per mitjà dels serveis allí prestats, haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client a través del correu electrònic info@atlantis-technology.com o bé, mitjançant escrit dirigit a ATLANTIS IT, SLU. en Passeig de Gràcia 35, 2n (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia de la seva D.N.I, o document acreditatiu de l’entitat a la qual representi.

 

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes condicions generals d’ús i contractació es regeixen per la llei espanyola. De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

 

En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals del domicili de ATLANTIS IT, SLU previst en el present Avís Legal, això és, a la ciutat de Barcelona.

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

 

Mitjançant el present avís legal i política de privadesa, ATLANTIS IT, SLU amb domicili social en  Passeig de Gràcia 35, 2º (08007 Barcelona), informa als usuaris del lloc web http://www.atlantis-technology.com de la seva Política de Privadesa, i descriu quines dades recull, com els utilitza, i les opcions dels usuaris en relació a aquestes dades incloent la manera d’accedir a ells i actualitzar-los.

 

La utilització del lloc web de ATLANTIS IT, SLU i de qualsevol dels serveis que s’incorporen en ell, suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la present Política de Privadesa.

 

 

 1. RECOLLIDA DE DADES I CONSENTIMENT

 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o, que ens puguin ser facilitats per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, s’inclouran en els nostres fitxers de dades personals, la responsable de les quals i titular és ATLANTIS IT, SLU.

 

Així mateix, quan un usuari emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza, i consent de forma expressa a ATLANTIS IT, SLU a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades, i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació:

 

Els informem que totes les dades seran tractats amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, a l’empara de l’actual Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el RLOPD i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu. Els nostres fitxers consten inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

ATLANTIS IT, SLU no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web, a les quals l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

 

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com a estrangeres, que utilitzin aquesta pàgina web.

 

 

 

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

 

Les dades que sol·licitem són els adequats i precisos per a la finalitat amb la qual es recullen, i no seran utilitzats amb una altra diferent d’aquella per la qual han estat cedits. En cap cas l’usuari està obligat a facilitar-nos-els, no obstant això, són absolutament necessaris per poder dur a terme els serveis que li oferim.

 

Les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent, en relació amb l’interessat, a tenor del principi de licitud, lleialtat i transparència, tal com s’indica en el recentment publicat Reglament Europeu.

 

Seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb l’objectiu pel qual s’han captat.

 

El principi d’exactitud s’aplicarà, en el cas que sigui necessari, per actualitzar les dades inexactes. I el principi de manteniment es durà a terme, per permetre la identificació dels titulars de les dades personals.

 

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari que consti a la web, per a això l’usuari haurà de fer-ho amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats.

 

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a ATLANTIS IT, SLU o, a qualsevol tercer, per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats, o amb dades de tercers.

 

El nostre lloc web obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de formularis, i per mitjà del correu electrònic, amb les següents finalitats:

 

 • Subscripció a butlletins on-line, revistes, espais digitals i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis de ATLANTIS IT, SLU

 

 • Gestió de ATLANTIS IT, SLU per a la informació o inscripció com a empresa col·laboradora i per a la gestió i inscripció com a usuari d’altres productes de la mateixa.

 

 • Comercials: Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a ATLANTIS IT, SLU està autoritzant expressament la seva utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques, incloses de forma implícita les que es realitzin per correu electrònic.

 

ATLANTIS IT, SLU es reserva el dret de decidir la incorporació, o no, de les dades personals d’aquestes persones als seus fitxers.

 

 

 1. DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI (ARCO)

 

 

L’usuari té dret a accedir a la informació que ho concerneix recopilada en els fitxers de ATLANTIS IT, SLU., rectificar-la en cas que sigui errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, a través del correu electrònic info@atlantis-technology.com o bé, mitjançant escrit dirigit a ATLANTIS IT, SLU. en Passeig de Gràcia 35, 2n (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia de la seva D.N.I, o document acreditatiu de l’entitat a la qual representi.

 

És important que, per mantenir les dades personals actualitzades, s’informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, ATLANTIS IT, SLU. no respon de la veracitat dels mateixos.

 

Si l’usuari no cancel·la les seves dades personals de forma expressa dels fitxers de la titular s’entén que aquest segueix interessat que romanguin incorporats mentre siguin adequats per a la finalitat amb la qual es van obtenir, i mentre la titular ho consideri oportú.

 

 

 

 1. SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

 

ATLANTIS IT, SLU. informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el Reglament de la LOPD (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

 

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC

 

 

En compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, li informem que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de confidencialitat implica la seva autorització expressa per fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals, per aquest mitjà a l’adreça facilitada. No obstant això, si no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, pot sol·licitar-ho dirigint-se, a:

 

ATLANTIS IT, SLU a través del correu electrònic info@atlantis-technology.com o bé, mitjançant escrit dirigit a Passeig de Gràcia 35, 2n (08007 Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia de la seva D.N.I, o document acreditatiu de l’entitat a la qual representi.

 

 

 

 1. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

 

ATLANTIS IT, SLU es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o per causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial, o en la pràctica empresarial. Si ATLANTIS IT, SLU introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. En qualsevol cas, la relació amb l’usuari es regirà per les normes previstes al moment precís en què s’accedeix al lloc web i, per tant, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà de la nostra web.

 

 

La utilització de la Web atribueix a qui faci ús d’ella la condició d’Usuari, i accepta les presents Condicions de les quals ha tingut oportunitat de tenir coneixement.

Informació de contacte


Política de protecció de dades

Segueix-nos a les xarxes socials

social-media

Els nostres productes