Subscribe
Smart Positioning
Selecciona Idioma:   Language

AtlantisFLEET: Gestió eficient dels vostres recursos mòbils

 

Seguiment en
temps real

cluster-gestion-4

Visualitzeu la geolocalització dels vostres vehicles sobre un mapa. Accessible des de qualsevol dispositiu.

Informes detallats
d’activitat

cluster-gestion-3

Obtingueu informes online de l’activitat dels vostres vehicles : horaris, parades, km, velocitat, anàlisis de rutes…

Economitzeu
despeses operatives

cluster-gestion-1

Controleu els vostres recursos mòbils, per tal d’ajustar el cost/inversió. Elimineu temps d’espera i desplaçaments innecessaris.

Rendiment
immediat

cluster-gestion-2

Augmenteu la productivitat de la vostra empresa des del primer dia. Milloreu la qualitat de servei als vostres usuaris

Control i gestió eficient dels vostres vehicles d’empresa


Atlantis us ofereix solucions integrals ràpides i eficaces per a la gestió eficient dels vostres vehicles independentment de quina sigui la seva activitat professional. Amb Atlantis Fleet controlareu la inversió en els vostres recursos mòbils, podreu reduir notablement les despeses operatives i incrementar la seva productivitat.

Solucions per a serveis tècnics, força comercial, transport, maquinària, lloguer, pagament per ús, etc.

Mitjançant informes online i/o automatitzats, fàcils d’interpretar i ràpids de llegir, que us ajudaran a prendre decisions.

Amb la nostra solució Atlantis Fleet amortitzareu ràpidament i de manera continua la inversió realitzada.

fleet-benefiocios

 

5 modalitats diferents de servei

Introducció al món de les dades

cluster-gestion-4

És un bon servei per a iniciar-se en el control i el seguiment de les dades de la vostra inversió en recursos mòbils, siguin comercials, tècnics, logístics, etc.

Ideal per :
 • Iniciar-se en la gestió de les dades i el control dels recursos mòbils
 • Descobrir el món del seguiment amb molt baixa inversió
 • Capacitat d’iniciar l’anàlisi de les dades i millorar, a futur, la gestió
 • Possibilitat de creixement cap a gestiones més avançades
 • Adaptabilitat d’Atlantis IT a les necessitats futures de l’empresa
Inclou:
 • Seguiment en temps real sobre un mapa, via web
 • Anàlisi de les rutes amb les parades, via web (històric disponible: darrers 3 mesos)
 • Cartografia digital
 • Gestió d’avisos i alertes en temps real (mitjançant SMS i/o e-mail)

Introducció automatitzada al món de les dades.

És també un bon servei per a iniciar-se en el control i descobrir els fantàstics avantatges del control/seguiment de les dades dels vostres recursos mòbils, siguin comercials, tècnics, logístics, etc.

Ideal per:
 • Iniciar-se en la gestió de les dades i el control dels recursos mòbils
 • Descobrir el món del seguiment amb molt baixa inversió
 • Gestió ultra fàcil : Atlantis genera automàticament els informes i us avisem de la seva disponibilitat
 • Possibilitat de creixement cap a gestions més avançades
 • Adaptabilitat d’Atlantis IT a les necessitats futures de l’empresa
Inclou:
 • Informes automàtics d’activitat i Km : els informes es generen automàticament i es despatxa un avís per correu electrònic per tal que l’usuari se’ls pugui descarregar (històric disponible: darrers 3 mesos)
 • Diversos formats disponibles (PDF, Excel, HTML,…)

Informació i comunicació de dades.

Permet obtenir informació online de seguiment en temps real i històric de l’activitat (disponibles 10 informes preconfigurados) per a tenir control i monitorització dels mitjans i recursos mòbils.

Ideal per:
 • Aprofundir en l’anàlisi dels recursos
 • Capacitat de reacció immediata davant de desviacions en cost, utilització, etc.
 • Capacitat d’anàlisis de les dades i millorar internament.
 • Possibilitat de creixement cap a gestiones més avançades
 • Adaptabilitat d’Atlantis IT a les necessitats futures de l’empresa
Inclou:
 • Seguiment en temps real sobre un mapa, via web i App
 • Informes on-line de rutes, activitat, parades, etc. (històric disponible: darrers 3 mesos)
 • 10 informes preconfigurats disponibles
 • Cartografia digital
 • Gestió d’avisos i alertes en temps real (mitjançant SMS i/o e-mail)
 • Gestió de punts d’interès sobre la cartografia

Informació i comunicació de dades analítiques.

Entrada en la gestió regular i sistematitzada del recurs mòbils, mitjançant la generació automàtica d’informes estandaritzats i/o personalitzats i la seva integració (via mail) en reunions i circuits d’informació de l’empresa, a més de la visualització completa on-line, anàlisis de dades i altres eines d’administració.

Ideal per:
 • Sistematitzar la gestió del recurs mòbil per a generar el màxim valor de forma integrada i automatitzada.
 • Obtenir informació online així com informes automàtics preconfigurados per a tenir control i monitorització plena.
 • Molta major capacitat d’anàlisis (podem sonoritzar els vehicles per a generar les informacions exactes que l’empresa precisa).
 • Capacitat d’anàlisis de les dades i millorar internament.
Inclou:
 • Seguiment en temps real sobre un mapa, via web i App
 • Informes on-line de rutes, activitat, parades, etc. (històric disponible: darrers 12 mesos)
 • 10 informes preconfigurats disponibles
 • Informes automàtics estandaritzats i a mida
 • Cartografia multicapa (diversos fons cartogràfics disponibles)
 • Gestió d’avisos i alertes en temps real (mitjançant SMS i/o e-mail)
 • Gestió de punts d’interès sobre la cartografia
 • Complements cartogràfics (vehicle proper, tele assignació de destins, missatgeria, etc.)
 • Eines de gestió (administració de paràmetres, usuaris, vehicles, manteniments, etc.)

Gestió avançada dels recursos mòbils.

És el servei més avançat d’Atlantis IT. Volem ser el partner estratègic de gestió eficient del vostres recursos mòbils, integrant els sistemes d’informació corporatius, o amb un implant d’anàlisi/gestió, desenvolupaments a mida, i planificació avançada. Convertint el nostre servei en una torre de control.

Ideal per:
 • Aprofitar els nivells d’informació de la modalitat Enterprise per l’anàlisi de processos de gestió del recurs mòbil i dissenyar, de forma eficient, la seva utilització.
 • Integració amb sistemes corporatius per tal de facilitar aquesta tasca.
 • Reunions d’anàlisi de l’eficiència dels recursos mòbils de la companyia.
 • Solució 360 : planificació – execució – verificació – millora de la planificació…
Inclou:
 • Seguiment en temps real sobre un mapa, via web i App
 • Informes on-line de rutes, activitat, parades, etc. (històric disponible: darrers 12 mesos)
 • 10 informes preconfigurats disponibles
 • Informes automàtics estandaritzats i a mida
 • Cartografia multicapa (diversos fons cartogràfics disponibles)
 • Gestió d’avisos i alertes en temps real (mitjançant SMS i/o e-mail)
 • Gestió de punts d’interès sobre la cartografia
 • Complements cartogràfics (vehicle proper, tele assignació de destins, missatgeria, etc.)
 • Eines de gestió (administració de paràmetres, usuaris, vehicles, manteniments, etc.)
 • Serveis addicionals específics : implants d’anàlisi/gestió, planificació avençada, assignació de tasques, integració amb sistemes corporatius, i altres serveis a mida.
Basic Reports Advanced Enterprise 360º
Seguiment en temps real via web
Visualització i anàlisis de rutes via web
Informes d’activitat online
Informes automàtics estandaritzats
Informes automàtics ad hoc
Històric disponible (3 darrers mesos)
Històric disponible (12 darrers mesos)
Cartografia monocapa TeleAtlas
Cartografia multicapa
Complementos cartogràfics
Punts d’interès  (POIs)
Administració de paràmetres
Gestió d’avisos  * (SMS i/o e-mail)
Gestió de manteniments
Calendari laboral
Funcions avançades ( identificació del conductor , sensors , missatgeria, GoTo)
Integració amb sistemes corporatius, planificació avançada, etc.
Implants d’Anàlisi & Gestion i altres serveis a mida

 

Informació de contacte


Política de protecció de dades

Segueix-nos a les xarxes socials

social-media

Els nostres productes